فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 1

کتاب How to SUCCEED at UNIVERSITY

چگونه در تحصیل و دانشگاه موفق باشیم و نمره خوبی در دانشگاه های کانادا و آمریکا بگیریم و راهنمای کاریابی و یافتن کار خوب در کشور کانادا و آمریکا. کتاب How to SUCCEED at UNIVERSITY AND GET A GREAT JOB یکی از کتاب های اصلی در زمینه موفقیت تحصیلی در دانشگاه و کار در کشورهای اروپایی و کانادا و آمریکا ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل